PROTECTION FROM BLACK MAGIC IN ISLAM

PROTECTION FROM BLACK MAGIC IN ISLAM on Go Samaan Go

PROTECTION FROM BLACK MAGIC IN ISLAM

Janab Peer Saab Aoun Mehdi arsa draaz sy dukhi logon ki madad kar rahy hen, hamen message ki koe zrorat nahi thi,, MAGAR logon halaat dekh kar or jaali peeron blow net par dekh kar bohat dill dukha, log to pehly hi bohat pareshan hen or jaali peeron Empire State or metallic element ziada logon blow pareshan kar rakha hey, ham Supreme Being ki khushi ke liy logon Hindu deity kaam karty hen..

Posted By saabshah
Dated : 20/11/2017, 13:41 PM

Price RS:    200

Posted by saabshah

 saabshah
Pakistan , Lahore
Phone    03004198211